AMB Klima spółka z.o.o

85-787 Bydgoszcz,
ul. Gen. T.Bora-Komorowskiego 73a

tel. 513 953 100
e-mail: biuro@amb-klima.pl