AMB Klima spółka z.o.o

85-787 Bydgoszcz,
ul. Gen. T.Bora-Komorowskiego 73a

tel./fax 052 344 13 78, 052 347 30 05
e-mail: biuro@amb-klima.pl